Meyikapi Natal dari Aqidah ke Islaman

Oleh : Ali Syarief

Sewaktu kecil, sering di ajarkan bahkan disuruh menghafalkan, mengenai Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman itu, Iman kepada Allah. Kepada para Nabi sebelum Muhammad SAW, Kitab Suci sebelum Al-qur’an, Iman Kepada adanya Malaikat, Iman kepada taqdir dan qadla sertya Iman kepada hari qiamat. Dogma ini, dengan mudah bisa kita tafsirkan, sejatinya “tidak ada agama yang sangat dan paling toleran kecuali Al-Islam”. Ini sikap dan pendapat saya, secara pribadi. Continue reading